Pogoda Łaskarzew

Mikroklimat miasta Łaskarzew

Od dawna miasto odróżniało się od innych specyficznym mikroklimatem, na który wpływ miała lokalna flora i sposób ukształtowania terenu. Lasy iglaste i brzozowe otaczające miasto, będące toporaficznie na wielu pagórach, zapewniały odpowiednią cyrkulację powietrza, dodatkowo bliska obecność rzeki pozytywnie wpływała na jakość życia i pogodę w Łaskarzewie.

Wszystkie te czynniki stwarzały prozdrowotną atmosferę w mieście. Jako dowód można wspomieć o słowach ekspertów z czasów dwudziestolecia międzywojnnego, którzy stwierdzieli. Jakość powietrza i walory naturalne w Łaskarzewie są nawet lepsze od tych w Otwocku. Dzięki czemu w latach 20. i 30. XX wieku miasto stało się uzdrowiskiem.

Pajęczyna Antysmogowa Łaskarzew

Logo pajęczyna antysmogowa Łaskarzew

Dane znajdujące się na tej stronie internetowej w większości pochodzą z danych zbieranych przez wolontariuszy projektu Pajęczyna Antysmogowa Łaskarzew. Zainteresowanych przedsięwziąciem, odsyłamy na stronę główną projektu i profil na facebooku

Walory przyrodnicze Łaskarzewa – Historia

Dzięki energicznym staraniom Za rządu Okręgowego S. U. S., Stowarzyszenie jest w posiadaniu 30-tu mórg ziemi piaszczystej w osadzie Łaskarzew, powiatu Garwolińskiego, w odległości półtora kilometra od stacji kolejowej Łaskarzew. Cały ten obszar jest zalesiony — las młody sosnowy. W sąsiedztwie znajduje się około 1000 mórg pięknego lasu sosnowego oraz rzeczka. Dążeniem Zarządu Okręgowego jest pobudować w Łaskarzewie uzdrowisko, aby zapewnić Stowarzyszonym i ich rodzinom tani, spokojny oraz ze względu na tamtejsze warunki klimatyczne nadzwyczaj dodatni dla zdrowia wypoczynek w porze letniej. Pod względem letniska Łaskarzew ma i te dodatnie cechy, że leży przy linji kolejowej Warszawa — Lublin (z Warszawy 1 i pół godz. z Lublina 3 godziny jazdy koleją). Do urzeczywistnienia projektu Zarządu Stowarzyszenia w znacznej mierze przyczynili się obywatele osady Łaskarzew oraz zastępca Notarjusza w Garwolinie Pan Franciszek Wiśniewski, pierwsi bezpłatnem odstąpieniem wymienionego obszaru na rzecz Stowarzyszenia, zaś ostatni zwolnieniem Stowarzyszenia od wszelkich opłat notarjalnych, zaco Zarząd Okręgowy S. U. S. składa tą drogą obywatelom osady Łaskarzew na ręce ich pełnomocników P. P. Adolfa Turskiego i Franciszka Pobożego oraz Notarjuszowi P. Franciszkowi Wiśniewskiemu serdeczne staropolskie „Bóg zapłać”.

Ziemia Lubelska, 28 października 1927, nr 295